Aardbevingschade tot en met 31 december 2015

Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering

Als u aardbevingsschade heeft, komt u nog tot en met 31 december in aanmerking voor verduurzaming van uw woning. De Dialoogtafel Groningen heeft namelijk een regeling getroffen voor verduurzaming van woningen in het aardbevingsgebied.

Wijziging waardevermeerderingsregeling

Op 18 december jl. heeft het Kabinet ingestemd met het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen van de Nationaal Coördinator Groningen. In het Meerjarenprogramma wordt de aanpak van schadeherstel en het versterken van woningen in het aardbevingsgebied beschreven. Inmiddels is bekend gemaakt dat de huidige tijdelijke waardevermeerderingsregeling voor erkende schades stopt op 31 december 2015. Er geldt een overgangsregeling.

Terugwerkende kracht
De huidige tijdelijke waardevermeerderingsregeling stopt per 31 december 2015 en wordt voor het onderdeel schade, tot en met 31 december 2015 met terugwerkende kracht opengesteld voor erkende schadegevallen van minimaal 1000 euro buiten de huidige elf gemeenten in het gebied van het Groninger gasveld (globaal: provincie Groningen). De huidige gemeenten zijn Loppersum, Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Ten Boer, Slochteren, De Marne, Bedum, Winsum, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer.
Woont u buiten de huidige elf gemeenten?

 1. De huidige tijdelijke waardevermeerderingsregeling stopt per 31 december 2015.
 2. Deze regeling wordt voor het onderdeel schade, tot en met 31 december 2015 met terugwerkende kracht t/m 17 januari 2014 open gesteld voor erkende schadegevallen van minimaal 1000 euro buiten de huidige elf gemeenten.
 3. Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient de schade ontstaan te zijn op uiterlijk 31 december 2015 en moet de eigenaar-bewoner een melding van deze schade doen bij CVW op uiterlijk 31 januari 2016. Zodra de schade erkend is, dient de eigenaar-bewoner binnen een maand een aanvraag in te dienen bij het SNN om in aanmerking te komen voor een vergoeding.
 4. Heeft u al erkende schade van minimaal 1000 euro, dan dient u uw aanvraag voor de waardevermeerderingsregeling uiterlijk op 31 januari 2016 bij het SNN te hebben ingediend.

Woont u binnen de elf gemeenten?

 1. Woont u binnen de elf gemeenten en heeft u erkende  schade van minimaal 1.000 euro dan moet u uiterlijk  31 januari 2016 de aanvraag bij SNN indienen.
 2. De regeling stopt per 31 december 2015 voor de onderdelen: koop van een huis na 17 januari 2014, en voor de combinatie met een advies voor bouwkundig versterken. Inwoners van de huidige elf gemeenten moeten voor deze onderdelen voor 31 december 2015 een aanvraag indienen.

Voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie verwijzen we u door naar www.snn.eu

Nieuwe regeling verduurzaming
Het Meerjarenprogramma biedt ook ondersteuning met verschillende regelingen. Zo ontwikkelt de NCG een nieuwe regeling voor verduurzaming. Het uitgangspunt hierbij is dat woningeigenaren die overlast gaan ondervinden, doordat hun woning moet worden versterkt, een vergoeding kunnen aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen (zoals energiebesparende maatregelen). Deze regeling wordt momenteel door de NCG voorbereid.
Kijk hier voor de veelgestelde vragen.

Ook 4000 euro subsidie voor waardevermeerdering buiten de 11 aangewezen gemeenten tot 31-1-2016

REGELING WAARDEVERMEERDERING

Tekst aangepast op 23 december om 10.30 uur
Huiseigenaren met een schade van minimaal €1.000,- kunnen nog tot en met 31 januari een aanvraag voor de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering indienen. De premie van de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering kan oplopen tot 4000 euro.

Goed om te weten

Woont u buiten de huidige elf gemeenten?

 • Heeft u al door de NAM of CVW erkende schade van meer dan 1000 euro dan dient u uw aanvraag voor de waardevermeerderingsregeling uiterlijk op 31 januari 2016 bij het SNN te hebben ingediend.
 • De huidige tijdelijke waardevermeerderingsregeling stopt per 31 december 2015.
 • Deze regeling wordt alleen voor het onderdeel schade, opengesteld tot en met 31 januari 2016 voor erkende schadegevallen tot 31 december 2015 van meer dan 1000 euro buiten de huidige elf gemeenten.
 • Huiseigenaren die nog in het proces van de schade erkenning zitten kunnen binnen 4 weken na ontvangst van de erkenning alsnog een aanvraag indienen (dus ook na 31 januari).

Woont u binnen de huidige elf gemeenten?

 • De regeling stopt per 31 december 2015 voor de onderdelen: koop van een huis na 17 januari 2014, en voor de combinatie met een advies voor bouwkundig versterken. Voor deze onderdelen moet vóór 31 december 2015 een aanvraag worden ingediend.
 • Woont u binnen de elf gemeenten en heeft u erkende schade van meer dan 1.000 euro dan moet u uiterlijk 31 januari 2016 de aanvraag bij SNN indienen.
 • Huiseigenaren die nog in het proces van de schade erkenning zitten kunnen binnen 4 weken na ontvangst van de erkenning alsnog een aanvraag indienen (dus ook na 31 januari).

Meest gestelde vragen en antwoorden
Meest gestelde vragen & antwoorden

Stappenplan: Wanneer kom ik in aanmerking?

De huidge elf gemeenten zijn: Loppersum, Bedum, Slochteren, Delfzijl, Appingedam, de Marne, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Eemsmond, Winsum, Ten Boer.

Let op: de maximale subsidie kan per woning maar eenmaal worden verstrekt. De maximale afhandeltermijn van aanvragen en vaststellingen bedraagt acht weken.

Welke maatregelen worden gesubsidieerd?
U kunt subsidie aanvragen voor de volgende energiebesparende maatregelen:

 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Gevelisolatie
 • Muurisolatie
 • HR++(+)glas voor woningen of isolerend glas voor monumenten
 • Kozijnen vereist voor HR++(+) glas of kozijnen vereist voor isoleren glas voor monumenten
 • Combiketel met hoog rendement inclusief daarvoor vereiste verwarmingselementen en leidingen (voor zover niet aanwezig)
 • (micro) HRe ketel
 • HR luchtverwarming
 • Zonnepanelen en zonnecollectoren
 • Zonneboiler
 • Pelletkachel
 • Warmtepomp
 • Infraroodpanelen
 • Warmte- koudeopslag
 • Technieken voor warmteterugwinning
 • Lage temperatuurverwarming
 • Energiezuinige vloerverwarmingspomp
 • Device te koppelen aan ‘slimme’ meter

Daarnaast kunt u subsidie ontvangen voor het krijgen van een Energie Prestatie Advies. Dit is een advies van een gecertificeerde adviseur over efficiënter energiegebruik in uw woning. Het maximale subsidiebedrag van €4.000,- per woning is inclusief het Energie Prestatie Advies. De subsidiabele kosten kunnen niet hoger zijn dan de gemaakte kosten. Wel ontvangt u het hele bedrag van €4.000,- indien u deze kosten (of hoger) opgeeft.

Geen particulier?

Bent u wel eigenaar van de woning maar betreft het niet uw hoofdverblijf? Zakelijk gerechtigden kunnen ook gebruik maken van de regeling voor huurwoningen indien u aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Wilt u als zakelijk gerechtigde een aanvraag indienen? Kijk dan op de pagina “Aanvragen zakelijk”.

Heeft u al opdracht gegeven?

De Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering geldt met terugwerkende kracht vanaf 17 januari 2014. Bent u een huiseigenaar en heeft u op of na deze datum energiebesparende maatregelen getroffen aan uw woning? Dan kunt u toch nog een subsidieaanvraag indienen.

Eerst advies?

Wilt u graag eerst advies over energiebesparing? Neem dan contact op met energiecoach Arnold de Groot.

085 0033332 of 06 53727290

Let op. De regeling Waardevermeerdering is gericht op energiebesparing. Naast gebruik te maken van deze subsidie, kunt u wellicht ook gebruik maken van de regeling schadeherstel. Kijk voor meer informatie hierover op www.centrumveiligwonen.nl.