Home » Geen categorie » Salderingsregeling zonnepanelen wordt terugleversubsidie – Zelf ene..

De salderingsregeling wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie. De teruglevering wordt nu één op één gesaldeerd, maar vanaf 2020 gaat dit dus verdwijnen..
— Lees op www.zelfenergieproduceren.nl/nieuws/salderingsregeling-zonnepanelen-wordt-terugleversubsidie/