Ga naar de inhoud

Aardbevingschade tot en met 31 december 2015

  • door

Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering

Als u aardbevingsschade heeft, komt u nog tot en met 31 december in aanmerking voor verduurzaming van uw woning. De Dialoogtafel Groningen heeft namelijk een regeling getroffen voor verduurzaming van woningen in het aardbevingsgebied.

Wijziging waardevermeerderingsregeling

Op 18 december jl. heeft het Kabinet ingestemd met het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen van de Nationaal Coördinator Groningen. In het Meerjarenprogramma wordt de aanpak van schadeherstel en het versterken van woningen in het aardbevingsgebied beschreven. Inmiddels is bekend gemaakt dat de huidige tijdelijke waardevermeerderingsregeling voor erkende schades stopt op 31 december 2015. Er geldt een overgangsregeling.

Terugwerkende kracht
De huidige tijdelijke waardevermeerderingsregeling stopt per 31 december 2015 en wordt voor het onderdeel schade, tot en met 31 december 2015 met terugwerkende kracht opengesteld voor erkende schadegevallen van minimaal 1000 euro buiten de huidige elf gemeenten in het gebied van het Groninger gasveld (globaal: provincie Groningen). De huidige gemeenten zijn Loppersum, Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Ten Boer, Slochteren, De Marne, Bedum, Winsum, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer.
Woont u buiten de huidige elf gemeenten?

  1. De huidige tijdelijke waardevermeerderingsregeling stopt per 31 december 2015.
  2. Deze regeling wordt voor het onderdeel schade, tot en met 31 december 2015 met terugwerkende kracht t/m 17 januari 2014 open gesteld voor erkende schadegevallen van minimaal 1000 euro buiten de huidige elf gemeenten.
  3. Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient de schade ontstaan te zijn op uiterlijk 31 december 2015 en moet de eigenaar-bewoner een melding van deze schade doen bij CVW op uiterlijk 31 januari 2016. Zodra de schade erkend is, dient de eigenaar-bewoner binnen een maand een aanvraag in te dienen bij het SNN om in aanmerking te komen voor een vergoeding.
  4. Heeft u al erkende schade van minimaal 1000 euro, dan dient u uw aanvraag voor de waardevermeerderingsregeling uiterlijk op 31 januari 2016 bij het SNN te hebben ingediend.

Woont u binnen de elf gemeenten?

  1. Woont u binnen de elf gemeenten en heeft u erkende  schade van minimaal 1.000 euro dan moet u uiterlijk  31 januari 2016 de aanvraag bij SNN indienen.
  2. De regeling stopt per 31 december 2015 voor de onderdelen: koop van een huis na 17 januari 2014, en voor de combinatie met een advies voor bouwkundig versterken. Inwoners van de huidige elf gemeenten moeten voor deze onderdelen voor 31 december 2015 een aanvraag indienen.

Voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie verwijzen we u door naar www.snn.eu

Nieuwe regeling verduurzaming
Het Meerjarenprogramma biedt ook ondersteuning met verschillende regelingen. Zo ontwikkelt de NCG een nieuwe regeling voor verduurzaming. Het uitgangspunt hierbij is dat woningeigenaren die overlast gaan ondervinden, doordat hun woning moet worden versterkt, een vergoeding kunnen aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen (zoals energiebesparende maatregelen). Deze regeling wordt momenteel door de NCG voorbereid.
Kijk hier voor de veelgestelde vragen.