Ga naar de inhoud

De Europese Unie heeft bekendgemaakt voornemens te zijn de importheffingen op zonnepanelen en zonnecellen uit China met 2 jaar te verlengen.

  • door

 

 

(foto: Stock)

De Europese Unie startte eind vorig jaar een hernieuwd onderzoek naar dumping van zonnepanelen uit China,  waardoor de importheffingen tot minimaal het eerste kwartaal van 2017 van kracht zouden blijven. Naar het zich laat aanzien zullen de importheffingen nu tot ten minste maart 2019 van kracht blijven. Bovendien wil de Europese Unie de wijze waarop de maatregelen zijn ingericht onderzoeken; dit om onder meer de hoeveelheid bureaucratie te verminderen.

De 2 onderzoeken die de Europese Unie de afgelopen maanden heeft uitgevoerd, hebben antwoord gegeven op de vraag of het schrappen van antidumping- en antisubsidiemaatregelen zal leiden tot ‘een voortzetting of herhaling van de schade aan de Europese solar industrie die door de Chinese solar industrie veroorzaakt is’. In zijn voorlopige bevindingen van deze onderzoeken concludeert de Europese Unie nu dus dat de importheffingen en de minimumimportprijs nog 2 jaar langer van kracht moeten blijven.

SolarPower Europe – dat haar leden inmiddels heeft geïnformeerd over het voornemen van de Europese Unie – werkt aan een reactie op het aankomende besluit van de Europese Unie. Tot 6 januari 2017 is SolarPower Europe net als alle andere bedrijven in staat hun bezwaren kenbaar te maken tegenover het voorgenomen besluit van de Europese Unie.

34 Europese brancheverenigingen en belangenbehartigers – waaronder UNETO-VNI –die actief zijn in het veld van zonne-energie en duurzame energie riepen de Europese Unie afgelopen zomer nog op de importheffingen op Chinese pv-producten per direct te beëindigen.

Het voornaamste wapenfeit van het kalenderjaar 2016 van de Europese Unie was tot op heden het invoeren van importheffingen voor Maleisische en Taiwanese bedrijven die Chinese zonnepanelen en -cellen omleiden. Daarbij ging het om anti-dumping- (tot 53,4 procent) en anti-subsidiemaatregelen (tot 11,5 procent), oftewel importheffingen.

Lees ook:

Lees alles over de importheffingen in het importheffingendossier van Solar Magazine.