Ga naar de inhoud

SDE+ budget verhoogd en twee openstellingen in 2016

  • door

Windmolens en zonnepanelen bij bedrijf in Witmarsum

| Gewijzigd op: 9 oktober 2015

In 2016 stelt de minister van Economische Zaken meer budget beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieprojecten via de subsidieregeling SDE+.

Dit heeft de minister op 9 oktober bekendgemaakt in de Kamerbrief Nationale Energieverkenning 2015. Bedrijven en (non-)profitinstellingen kunnen gebruikmaken van de regeling.

Twee openstellingen

In 2016 zijn er 2 gefaseerde openstellingen voor SDE+. De eerste ronde zal in maart zijn met een budget van €4 miljard. In september volgt een tweede ronde met een vergelijkbaar bedrag.

Door over te gaan van 1 naar 2 tenderrondes hebben projecten meerdere indienmogelijkheden per jaar. Dit komt de doorlooptijd van projecten ten goede.

Inschrijven op tienden eurocenten

Ook in 2016 kan worden ingediend in de zogenaamde ‘vrije categorie’. Nieuw is dat het basisbedrag in de vrije categorie ook kleiner mag zijn dan het maximum fasebedrag van de betreffende fase. Subsidie kan worden aangevraagd door in te schrijven op tienden eurocenten, zodat initiatiefnemers aanvragen nog meer kunnen toespitsen op hun businesscase. Het helpt ook om met een zo scherp mogelijke prijs projecten in te dienen. De minister verwacht hiermee op lange termijn een kostenbesparing voor de overheid te realiseren.

Met deze aanpassingen in de SDE+ 2016 wordt de noodzakelijke inspanning geleverd om het doel van 14% hernieuwbare energie in 2020 binnen bereik te krijgen.

Meer informatie in november

In november volgt meer informatie over de SDE+ 2016.