SDE+ budget verhoogd en twee openstellingen in 2016

Windmolens en zonnepanelen bij bedrijf in Witmarsum

| Gewijzigd op: 9 oktober 2015

In 2016 stelt de minister van Economische Zaken meer budget beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieprojecten via de subsidieregeling SDE+.

Dit heeft de minister op 9 oktober bekendgemaakt in de Kamerbrief Nationale Energieverkenning 2015. Bedrijven en (non-)profitinstellingen kunnen gebruikmaken van de regeling.

Twee openstellingen

In 2016 zijn er 2 gefaseerde openstellingen voor SDE+. De eerste ronde zal in maart zijn met een budget van €4 miljard. In september volgt een tweede ronde met een vergelijkbaar bedrag.

Door over te gaan van 1 naar 2 tenderrondes hebben projecten meerdere indienmogelijkheden per jaar. Dit komt de doorlooptijd van projecten ten goede.

Inschrijven op tienden eurocenten

Ook in 2016 kan worden ingediend in de zogenaamde ‘vrije categorie’. Nieuw is dat het basisbedrag in de vrije categorie ook kleiner mag zijn dan het maximum fasebedrag van de betreffende fase. Subsidie kan worden aangevraagd door in te schrijven op tienden eurocenten, zodat initiatiefnemers aanvragen nog meer kunnen toespitsen op hun businesscase. Het helpt ook om met een zo scherp mogelijke prijs projecten in te dienen. De minister verwacht hiermee op lange termijn een kostenbesparing voor de overheid te realiseren.

Met deze aanpassingen in de SDE+ 2016 wordt de noodzakelijke inspanning geleverd om het doel van 14% hernieuwbare energie in 2020 binnen bereik te krijgen.

Meer informatie in november

In november volgt meer informatie over de SDE+ 2016.

Slimme meters

WAT IS EEN SLIMME METER?

Dit is de Slimme Meter (Infographic)

De slimme meter is een nieuw type energiemeter in uw meterkast. Deze vervangt de huidige meter. De slimme meter geeft de meterstanden op een veilige manier automatisch aan uw netbeheerder door. Dit gebeurt zes keer per jaar. Zelf meterstanden opnemen is dus niet meer nodig. Ook krijgt u dankzij de slimme meter beter inzicht in uw energieverbruik. Via speciale producten en diensten, de zogenoemde energieverbruiksmanagers, kunt u zelfs dagelijks uw verbruiksgegevens inzien. U krijgt dus inzicht in uw verbruik en kunt op die manier eenvoudig besparen. Wilt u meer weten over de voordelen van de slimme meter?

Hoe werkt de slimme meter?

De slimme meter verzendt de meterstanden automatisch naar de netbeheerder. De monteur vervangt ook vrijwel altijd de gasmeter, ook bij deze worden die standen automatisch doorgegeven. Het uitlezen gaat via GPRS, een techniek die we ook gebruiken voor mobiel internet. Slimme meters zijn volkomen veilig. Er zijn speciale privacyregels opgesteld die ervoor zorgen dat zowel uw persoons- als metergegevens altijd beschermd zijn. Onbevoegden krijgen hier geen inzicht in.

 

 

De slimme meter op zich is niet slim. Met slim wordt verwezen naar de mogelijkheid van de meter om te communiceren. Hierdoor kunnen meterstanden op afstand worden uitgelezen. Netbeheerders kunnen deze gegevens vervolgens eenvoudig communiceren aan uw energieleverancier, die ze nodig heeft voor uw eindafrekening. Ook kunt u zelfopgewekte energie terugleveren aan het net, zonder dat daar een extra meter voor nodig is. En er kunnen door u allerlei nieuwe producten en diensten op de meter worden aangesloten die ‘slim’ (bewust/spaarzaam) omgaan met energie mogelijk maken.

Extra informatie

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Waarom deze subsidie?

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

De Investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april 2015. De meerjarige regeling opent op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt.

De regeling is 17 december 2015 gepubliceerd in de Staatscourant.

Wanneer kunt u de ISDE aanvragen?

Aanvragen kan vanaf 4 januari 2016 09.00 uur tot en met 31 december 2016 17.00 uur. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Hoeveel subsidie is er?

In 2016 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten, die we vanaf 4 januari 2016 op deze site publiceren.

Op 2 februari 2016 om 17:00 waren er 717 aanvragen binnen. Daarvan waren 522 particuliere aanvragen en 195 zakelijk. Dit betekent dat een beperkt deel van het jaarbudget is aangevraagd.

Hernieuwde subsidieaanvraag bij uitputting budget

Er is een situatie mogelijk dat het subsidiebudget voor het jaar op is. U ontvangt dan een brief waarin  staat dat de subsidie niet wordt uitgekeerd vanwege uitputting van het budget. Vanaf dit moment heeft u 12 maanden de tijd om opnieuw uw aanvraag in te dienen. U kunt dan aanspraak maken op het budget van het opvolgende jaar, indien er voor dat jaar budget is.

Salderingsregeling: afbouwen of juist verruimen?

Moment van de waarheid in 2017

Kamp heeft een tijd geleden al aangekondigd dat het kabinet in 2017 naar het huidige salderingsbeleid gaat kijken. Als de salderingsregeling wordt afgebouwd, zullen bezitters van zonnepanelen dat vanaf 2020 merken aan hun energierekening. SEO bekeek wat afbouwen zou betekenen voor de afgesproken energiedoelstellingen. En wat het effect is als het kabinet besluit om de salderingsregeling juist te verruimen.

Effect van afbouwen

In het energieakkoord is afgesproken dat Nederland 7 Terrawatt (TWh) uit zonne-energie haalt in 2023. SEO berekende dat de huidige salderingsregeling een prima basis biedt om dat te

Salderen of subsidie

Foto: Salderen of subsidie?

halen. Maar bouwt de overheid de regeling af, dan wordt dat een stuk lastiger. Veel potentiële opwekkers van zonne-energie houden de berichten nauwlettend in de gaten. En na de aankondiging dat duidelijkheid nog even uitblijft, zag SEO al een negatief effect op de verkoop van zonnepanelen. De salderingsregeling afbouwen raadt SEO daarom af.

Effect van verruimen

Overstimuleren van het opwekken van zonne-energie is niet de bedoeling. Maar SEO ziet wel winst in het verruimen van de salderingsregeling. Dat trekt Nederlanders die zonnepanelen overwegen eerder over de streep. Verruimt het kabinet de salderingsregeling, dan groeit het aandeel van zonne-energie door naar 15 TWh in 2030. Ten opzicht van 2023 is dat een extra groei van 8 TWh. Het totale aandeel uit zon- en windenergie groeit daarmee naar 37 TWh.

Subsidiëren of salderen?

Subsidie werkt minder goed dan een salderingsregeling. Subsidiepotten zijn vaak snel leeg en potentiële kopers van zonnepanelen vinden het aanvragen ingewikkeld. De salderingsregeling is structureel, duidelijk en betrouwbaar.

Waar staat SEO voor?

SEO Economisch Onderzoek is een onafhankelijk instituut dat toegepast economisch onderzoek doet in opdracht van het bedrijfsleven. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Greenpeace Nederland en Nuon. SEO is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Bron: SEO rapport